LK2018 - AVLYST    KONTAKT    
Landskonferansen 2018 er avlyst
   
Viktig melding om LK2018 til NNDS medlemmer 
 
Når reisekostnader ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen mener vi at det ikke er mulig å gjennomføre konferansen og styret i NNDS og Styringsgruppen for LK2018 har besluttet at vi avlyser Landskonferansen om Down Syndrom 2018.
 
NNDS har i en lengre periode arbeidet med Pasientreisekontorene i Helseregionene for å få aksept for at Landskonferansen om Down Syndrom er et opplæringstilbud som skal dekkes gjennom Pasientreiseordningen. Som følge av Pasientreisekontorenes avslag på søknader om dekning av reisekostnader har NNDS sendt en formell henvendelse om tolkning av Pasientreiseforskriften til Helse og Omsorgsdepartementet.
 
Som følge av Pasientreisekontorenes avslag på søknader om dekning av reisekostnader har NNDS sendt en formell henvendelse om tolkning av Pasientreiseforskriften til Helse og Omsorgsdepartementet.
 
Vi fikk i dag den endelige bekreftelsen fra helse og Omsorgsdepartementet om at Departementet ikke kan overstyre Pasientreisekontorenes beslutning om å ikke dekke reisekostnader.  Årsaken til at Pasientreisekontorene ikke aksepterer å dekke reisekostnadene ved deltakelse på Landskonferansen er at Spesialisthelsetjenesten ikke vil ta ansvar for gjennomføring av Landskonferansen(e)
 
Gjennom samtalene med Helse og Omsorgsdepartementet har vi også fått innsikt i styringen av de regionale Helseforetakene. Departementet presiserte høsten 2017 i et rundskriv til Helseforetakene at Spesialisthelsetjenesten i Helseforetakene har ansvar for opplæring til alle pasienter og pårørende, og at Helseforetakene ikke kan definere diagnoser bort fra dette ansvaret.
 
Spesialisthelsetjenesten har sett bort fra dette ansvaret og har unnlatt å planlegge og gjennomføre et opplæringstilbud som NNDS og medlemmene i NNDS mener er nødvendig og lovpålagt. ar for opplæring til alle pasienter og pårørende, og at Helseforetakene ikke kan definere diagnoser bort fra dette ansvaret.  
 
NNDS har derfor bedt Helse og Omsorgsdepartementet om et samarbeid med mål å få Spesialisthelsetjenesten til å ta ansvar for opplæringstilbudet til mennesker med DS og deres pårørende. Vi har planlagt det første møtet med Departementet i februar.
 
Gjennom en slik løsning mener vi at det er mulig å få Spesialisthelsetjenesten til å ta ansvar for opplæring med samme innhold som Landskonferansen som dermed blir del av Spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud og omfattet av bestemmelsene om Dekning av reisekostnader og Opplæringspenger.r del av Spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud og omfattet av bestemmelsene om Dekning av reisekostnader og Opplæringspenger.
 
Dette er en politisk prosess som tar tid og vi satser på at vi innen 2 år har etablert et samarbeid med Spesialisthelsetjenesten. 
 
Vi vil informere NNDS medlemmer om fremdriften i samarbeidet med Departementet og Spesialisthelsetjenesten, og vi vil også forsøke å gjennomføre medlemsaktiviteter på regionalt nivå eller likemannsaktiviteter.
 
Med vennlig hilsen
Norsk Nettverk For Down Syndrom
Karianne Abrahamsson
Prosjektleder
 
 
 

 

Powered by WebSite